×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Od 21 lipca do 6 sierpnia br. można zgłaszać propozycje projektów do Budżetu Obywatelskiego Powiatu Piaseczyńskiego na rok 2024.

Zasady tej edycji Budżetu Obywatelskiego nieco się zmieniły. Jeden wnioskodawca może zgłosić maksymalnie dwa projekty, a realizowane będą te, które w głosowaniu uzyskają co najmniej 100 głosów.

Do wniosku trzeba dołączyć listę:

  • 20 osób popierających projekt – mieszkańców powiatu piaseczyńskiego w przypadku puli powiatowej
  • 12 osób popierających projekt – mieszkańców gminy, której projekt dotyczy, w przypadku pul gminnych. Do liczby mieszkańców popierających projekt nie wlicza się autorów projektów. Wzór listy poparcia zgłaszanego projektu stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu.

Zgłaszanie projektów odbywa się poprzez stronę. Można także wydrukować (z tej samej strony) formularz i przynieść wypełniony do Starostwa lub wysłać do nas pocztą (ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno).

W ramach powiatowego BO mogą być realizowane projekty, które służą mieszkańcom powiatu, które mieszczą się w zadaniach własnych powiatu, są ogólnodostępne – czyli dostępne dla wszystkich mieszkańców powiatu, bez opłat za korzystanie oraz oczywiście są zgodne z prawem.

Projekty zgłaszane w ramach Budżetu mogą obejmować w szczególności działania inwestycyjne, jak również wydarzenia o charakterze kulturalnym, oświatowym, sportowym, integrującym mieszkańców.

Projekty twarde (czyli inwestycyjne: jak mural, zasadzenie drzewa czy budowa chodnika) muszą być zlokalizowane na mieniu powiatu. Projekty miękkie (jak warsztaty, koncerty czy pikniki) mogą być natomiast zlokalizowane na dowolnym mieniu, prosimy jednak pamiętać o pisemnej zgodzie właściciela.

W puli powiatowej do wydania w 2024 roku będzie – 209 000 zł.

W puli dla Gminy Lesznowola – 35 000 zł.

Maksymalna wysokość środków na realizację jednego zadania w przypadku zadania realizowanego z puli powiatowej nie może przekroczyć 209 000 zł. W przypadku zadania realizowanego z puli gminnej nie może przekroczyć wysokości tej puli.

Zachęcamy do składania projektów.

Skip to content