×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Od kilku dni obywatele Ukrainy rejestrują się Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie, szukając pomocy w pozyskaniu zatrudnienia. Podejmując pracę chcą poczuć się niezależnie, jednocześnie nie nadwyrężając gościnności osób, które ich przyjęły. Podjęcie pracy to też szansa na nowe życie w Polsce, dlatego Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie zaprasza do kontaktu pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem przyjezdnych z Ukrainy.

Aby zgłosić oferty pracy należy wejść na stronę PUP Piaseczno, gdzie znajdują się niezbędne informacje oraz formularz zgłoszeniowy. Wypełniony wniosek należy przesłać na adres: e.krupa@piaseczno.praca.gov.pl 
Ważne! aby w uwagach oferty dodać komentarz, że oferta skierowana jest do obywateli Ukrainy.

We wtorek 22 marca o godz. 10.00 i 11.00 Powiatowy Urząd Pracy zaprasza również przedsiębiorców na spotkania z osobami z Ukrainy, które już zarejestrowały się jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy. 
 
WSPARCIE I KORZYŚCI Z ZATRUDNIENIA
Jeżeli pracodawca zamierza zatrudnić osobę bezrobotną, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy, może ubiegać się o wsparcie finansowe, związane z zatrudnieniem skierowanej osoby bezrobotnej. Tego rodzaju działanie przynosi obustronne korzyści:
• pracodawca zmniejsza koszty związane z zatrudnieniem nowego pracownika,
• osoba bezrobotna ma w ten sposób większe szanse na znalezienie zatrudnienia.
 
Aktualne formy wsparcia:
 
Na stronie www.piaseczno.praca.gov.pl/ znajdują się szczegółowe informacje na temat realizowanych form wsparcia oraz instrumentów rynku pracy, a także kontakt do pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań.
 
PRZYPOMINAMY! Obywatele Ukrainy są uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Polski, w przypadku, gdy jego pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny. Aby skorzystać z tego rozwiązania, pracodawca musi w ciągu 14 dni od podpisania umowy o pracę powiadomić – za pośrednictwem portalu praca.gov.pl – właściwy urząd pracy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Obywatele Ukrainy, którzy zarejestrowali się w urzędzie pracy jako bezrobotni lub poszukujący pracy mogą korzystać z usług rynku pracy w postaci m.in. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń – na takich samych zasadach, jak obywatele polscy.
 
Jeśli w Państwa domach mieszkają osoby z Ukrainy, które nie zostały zarejestrowane, zapraszamy do kontaktu oraz  rejestracji w urzędzie pracy. Proces  ten ułatwi ich aktywizację zawodową oraz  spowoduje szybkie usamodzielnienie się. Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie jest w stałym  kontakcie w wieloma instytucjami z terenu województwa mazowieckiego, w celu ułatwienie obywatelom Ukrainy podjęcia pracy.
 
Szczegółowych informacji udziela:
Emilia Krupa
Specjalista ds. programów
Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie
ul. Czajewicza 2/4
tel. (22) 48 42 653
e-mail: e.krupa@piaseczno.praca.gov.pl
Skip to content