×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

UWAGA! Do 30 kwietnia obowiązują dwa stopnie alarmowe na terytorium całego kraju-trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE–CRP) oraz drugi BRAVO.

UWAGA! KOLEJNE PRZEDŁUŻENIE okresu obowiązywania stopnia alarmowego CHARLIE–CRP do 31 marca 2022 roku do godz. 23.59.

UWAGA!!!Przedłużenie okresu obowiązywania stopnia alarmowego CHARLIE–CRP do 15 marca 2022 roku do godz. 23:59.

Rząd zaostrzył obowiązujący dotąd stopień alarmowy ALFA-CRP, dotyczący zagrożeń w cyberprzestrzeni, ogłaszając nowy – CHARLIE–CRP. To trzeci poziom w czterostopniowej skali, obowiązuje od 21 lutego 2022 r. od godz. 21.00 do 4 marca 2022 r. do godz. 23.59.

Stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia Prezes Rady Ministrów. na podstawie przepisów ustawy o działaniach antyterrorystycznych. 

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni.  Stopień CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych.  Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu. 

Do zadań organów państwa związane z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP należą m.in.: 

– całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa tych systemów, 

– przegląd zasobów pod względem możliwości ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku,

– przygotowanie się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia serwerów.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.
 

Pliki do pobrania

Stopnie alarmowe i CRP

Zarządzenie nr 25 Charlie-CRP

Skip to content