×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

We wtorek 12 kwietnia br. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych – ul. Wilgi, ul. Gołębiej i ul. 1KDZ w miejscowości Zgorzała. Tym samym osiągnęliśmy kamień milowy w procedurze zmierzającej do budowy ważnego i niezbędnego ciągu komunikacyjnego na terenie powyższej miejscowości.

Rada Gminy Lesznowola wprowadziła powyższą inwestycję do uchwały budżetowej 26 czerwca 2020 r. . Po przeprowadzeniu procedury zapytania ofertowego, w dniu 30.07.2020 r. Pan Mirosław Wilusz – Zastępca Wójta, podpisał umowę na realizację dokumentacji projektowej z Pracownią Projektową Robimart.

Projekt zakłada budowę:

 1. ul. Wilgi o parametrach: 

– jezdnia o szerokości 6 m (kostka betonowa);

– chodnik o szerokości 2,3 m.

2. ul. Gołębia i 1 KDZ o parametrach: 

– jezdnia o szerokości  6 m;

– chodnik o szerokości 2,2 m;

– ścieżka pieszo-rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszych o szerokości 3,2 m.

Planowany układ komunikacyjny pozwoli na bezpieczne wyprowadzenie ruchu z osiedli mieszkaniowych w Zgorzale w kierunku powstającej trasy szybkiego ruchu S-7. Jednocześnie informujemy, że jest to pierwszy etap prac, który ma za zadanie utworzyć system komunikacyjny w miejscu intensywnie urbanizującej się części Zgorzały.

Prace projektowe dotyczące tej inwestycji ruszyły w lipcu 2020 r.. Z uwagi na skomplikowany charakter dokumentacji oraz zasady i warunki przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych (procedury ZRID) był to proces czasochłonny, który zakończyliśmy wspomnianą wyżej decyzją.

Kolejnym etapem procesu będzie przygotowanie kosztorysów inwestorskich, a następnie podjęcie przez Radę Gminy Lesznowola uchwały o zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel.

Mirosław Wilusz
Zastępca Wójta Gminy Lesznowola


Znak z napisem ul. Wilgi - ZGORZAŁA

Skip to content