×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Gmina Lesznowola realizuje projekt finansowany ze środków Ministra Cyfryzacji pn: Podniesienie kompetencji cyfrowych seniorów z Klubu Senior +.

W ramach projektu Klub Senior + w Magdalence został doposażony w 8 sztuk laptopów, które służyć będą do realizacji ogólnodostępnych i bezpłatnych zajęć komputerowych dla podopiecznych Klubu.

Zadanie w wysokości 19999,90 zł jest w 100% finansowane ze środków Ministra Cyfryzacji w ramach konkursu na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów.

Biały napis Cyfrowe Kluby Seniora na niebieskim tle. Obrazek babci i dziadka.
Skip to content