×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Uwaga – 16 maja o godz. 10.00 upływa termin dodatkowych zgłoszeń przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

 

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 14 maja 2024 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu powołania w gminie Lesznowola obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., Komisarz Wyborczy w Warszawie II informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 16 maja 2024 r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Lesznowola do niżej wymienionych komisji wyborczych:

 • Nr 1, w liczbie 5,
 • Nr 2, w liczbie 5,
 • Nr 3, w liczbie 6,
 • Nr 4, w liczbie 7,
 • Nr 5, w liczbie 5,
 • Nr 6, w liczbie 6,
 • Nr 7, w liczbie 9,
 • Nr 8, w liczbie 2,
 • Nr 9, w liczbie 5,
 • Nr 10, w liczbie 5,
 • Nr 11, w liczbie 5,
 • Nr 12, w liczbie 5,
 • Nr 13, w liczbie 8,
 • Nr 14, w liczbie 4,
 • Nr 15, w liczbie 5,
 • Nr 16, w liczbie 8,
 • Nr 17, w liczbie 6.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie,  o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 16 maja 2024 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Lesznowola.

§ 3.

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

Komisarz Wyborczy w Warszawie II

Izabela Szumniak

Skip to content