×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Trzy inwestycje drogowe Gminy Lesznowola uzyskały wsparcie ze środków funduszy zewnętrznych:

  • w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Poprawa bezpieczeństwa:

Zadanie pn. „Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Słonecznej na odcinku od ul. Nowej do kościoła w miejscowości Stara Iwiczna”

Przyznane dofinansowanie wyniesie 80% wartości inwestycji – 1 050 673,92 zł

Okres realizacji zadania: 2023-2024.

  • w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024:

Zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej – ulicy Fabrycznej w miejscowości Łoziska”

Przyznane dofinansowanie wyniesie 50% wartości inwestycji – 16 040 228,00 zł

Okres realizacji zadania: 2024-2025.

  • w ramach 8 edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład:

Zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Słojewskiego w m. Magdalenka i Łazy (od ul. Środkowej do ul. Rolnej)”

Przyznane dofinansowanie wyniesie ok. 71% wartości inwestycji – 2 000 000, 00 zł

Okres realizacji zadania: 2024 – 2025.

Zadanie remontowe pn. „Remont drogi gminnej ul. Słojewskiego w miejscowości Magdalenka i Łazy, gmina Lesznowola – etap I” znalazło się na liście rezerwowej zadań gminnych RFRD 2024, natomiast inwestycja pn. „Budowa ul. Wilgi (II etap), części ul. Gołębia i ul. Storczykowej w Zgorzale” zgłoszona przez Gminę w ramach naboru do 8 edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład nie otrzymała wnioskowanego wsparcia w wysokości 8 mln zł.

Biały napis Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na granatowym tle.
Granatowy napis POLSKI ŁAD na białym tle.
Skip to content