×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

30 listopada 2023 r. w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste podpisanie umowy w sprawie dofinansowania „Przebudowy drogi gminnej ulicy Słonecznej na odcinku od ul. Nowej do kościoła w miejscowości Stara Iwiczna”. Umowa dotyczyła dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (tzw. BRD).

Inwestycja zakładała przykrycie rowu przydrożnego, budowę odsuniętego od jezdni chodnika, budowę zieleńca oddzielającego chodnik od jezdni oraz drenu, a także przebudowę zjazdów.

Wybudowany został też kanał deszczowy zapewniający odwodnienie jezdni. W zakresie stałej organizacji ruchu zostało wykonane przejście dla pieszych łączące projektowany chodnik z chodnikiem po zachodniej stronie ul. Słonecznej (na skrzyżowaniu z ul. Nową).

Gmina Lesznowola otrzymała dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 786 863 zł
Koszt całej inwestycji: 983 579 zł

4 osoby w Urzędzie Marszałkowskim podczas podpisywania umowy, na tle niebieskiej ścianki promocyjnej i flag państwowych.

Podpisanie umowy w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Od lewej: Wojewoda Mazowiecki Tobiasz Bocheński, Posłanka Maria Koc, Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik oraz I Wicewojewoda Mazowiecki – Sylwester Dąbrowski.

Skip to content