×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

30 listopada br. w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste podpisanie umowy w sprawie dofinansowania Przebudowy drogi gminnej ulicy Słonecznej na odcinku od ul. Nowej do kościoła w miejscowości Stara Iwiczna.

Umowa dotyczy dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (tzw. BRD).

Kwota dofinansowania dla Gminy Lesznowola wynosi 1 050 673,92 zł, co stanowi 80% kosztów zadania.

Inwestycja zakłada przykrycie rowu przydrożnego, budowę odsuniętego od jezdni chodnika, budowę zieleńca oddzielającego chodnik od jezdni oraz drenu, a także przebudowę zjazdów. Wybudowany zostanie też kanał deszczowy zapewniający odwodnienie jezdni.

W zakresie stałej organizacji ruchu zostanie wykonane przejście dla pieszych łączące projektowany chodnik z chodnikiem po zachodniej stronie ul. Słonecznej (na skrzyżowaniu z ul. Nową).

4 osoby w Urzędzie Marszałkowskim podczas podpisywania umowy, na tle niebieskiej ścianki promocyjnej i flag państwowych.

Podpisanie umowy w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Od lewej: Wojewoda Mazowiecki Tobiasz Bocheński, Posłanka Maria Koc, Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik oraz I Wicewojewoda Mazowiecki – Sylwester Dąbrowski.

Skip to content