×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

30 listopada odbyła się LXX Sesja Rady Gminy Lesznowola podczas której Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Pan Jacek Bulak zaprezentowała Raport o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Lesznowola w roku szkolnym 2022/2023.

Informacja-przedłożona Radzie Gminy Lesznowola obrazuje stan edukacji w Gminie Lesznowola w danym roku szkolnym na podstawie danych liczbowych, z uwzględnieniem m.in.: organizacji i bazy oświatowej,  kadry pedagogicznej, awansu zawodowego i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli, inicjatyw i programów edukacyjne, wyników egzaminów oraz przyznanych stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych za osiąganie wysokich wyników sportowych, artystycznych oraz w edukacji szkolnej oraz finansowania oświaty.

Pan Dyrektor podczas prezentacji podkreślił, że Gmina Lesznowola od wielu już lat przykłada ogromną wagę do jakości kształcenia i wychowania w szkołach oraz placówkach oświatowych, dla których jest organem prowadzącym. Wymiernym tego efektem są nie tylko wyniki zewnętrznych egzaminów, które lokują lesznowolskie szkoły w czołówce najlepszych szkół w kraju, ale i ogromne zainteresowanie rodziców, którzy podejmując decyzję o zamieszkaniu w gminie Lesznowola, kierują się jakością lokalnego systemu oświatowego. Ogromny wpływ na wysoką jakość edukacji w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Lesznowola mają wysokie kwalifikacje nauczycieli, bogaty wachlarz zajęć pozalekcyjnych, rozbudowany system pomocy psychologiczno–pedagogicznej, realizacja innowacyjnych projektów edukacyjnych czy międzynarodowa wymiana młodzieży w ramach projektów „Erasmus+” finansowanych ze środków europejskich. Placówki oświatowe w gminie Lesznowola, to nowoczesne, spełniające najwyższe standardy edukacyjne obiekty z funkcjonalnymi salami dydaktycznymi, pracowniami informatycznymi, zapleczem kuchennym, stołówkami oraz kompleksami sportowymi, w skład których wchodzą wielofunkcyjne hale sportowe wraz z zapleczem oraz zewnętrznymi boiskami i placami zabaw, uczniowie mają do dyspozycji nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Od wielu lat lesznowolski samorząd dedykuje około 50% wydatków ogółem na edukację, która w efekcie przynosi najwyższą stopę zwrotu.

Raport do pobrania:

Skip to content