×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 3 min.

Gmina Lesznowola otrzymała grant w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób  z niepełnosprawnościami poprzez poprawę dostępności Gminy Lesznowola w obszarze dostępności komunikacyjno-informacyjnej.

Całkowita wartość projektu wynosi: 99 998,02 PLN

W Urzędzie Gminy Lesznowola wprowadziliśmy kolejne udogodnienie dla Mieszkańców w postaci systemu kolejkowego. Zwiększy on komfort obsługi klienta i pozwoli szybciej załatwić urzędowe sprawy. System kolejkowy to nowoczesne rozwiązanie, które usprawni obsługę interesantów, a przede wszystkim skróci czas oczekiwania przez naszych mieszkańców na załatwienie różnego rodzaju urzędowych spraw.

Zakres usług świadczonych w ramach systemu kolejkowego przypisany jest do  następujących Referatów:

– Urząd Stanu Cywilnego,

– Referat Spraw Obywatelskich, Ewidencji i Dowodów Osobistych,

– Referat Realizacji Podatków i Opłat,

– Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,

– Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa,

– Referatu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego,

– Referat Dróg i Mostów,

– Referat Innowacji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych,

oraz Kancelarii Urzędu.

Działanie systemu jest bardzo proste. Każdy Interesant może pobrać bilet do wybranego stanowiska – biletomat ustawiono za drzwiami wejściowymi do budynku urzędu. Kolejne numery są wyświetlane na monitorze.  Informacje o aktualnie obsługiwanym numerze wyświetlane są również na wyświetlaczu witrynowym, zainstalowanym na ścianie budynku w głównym korytarzu urzędu. Po wyświetleniu numeru klient podchodzi do wybranego stanowiska obsługi, przekazując bilet potwierdzający kolejność załatwienia sprawy. Kolejnym etapem będzie uruchomienie systemu rezerwacji wizyt on-line.

Dodatkowo, Gmina Lesznowola pozyskała system informacyjny, w skład którego wchodzą zdalnie administrowane ekrany informacyjno-promocyjne wraz z innowacyjnymi funkcjami do zarządzania i tworzenia treści dostosowanych do potrzeb i realiów instytucji publicznych. System informacyjny to ekrany zamontowane w pomieszczeniach, korytarzach oraz przestrzeni publicznej na specjalnie przygotowanych stanowiskach, które są źródłem informacji dla mieszkańców, interesantów oraz przedsiębiorców czy samych pracowników. Wyświetlane treści dotyczą wielu tematów będących w kręgu zainteresowań społeczności lokalnej: informacje praktyczne: godziny pracy, mapa urzędu, oficjalne komunikaty, kalendarz ważnych wydarzeń, dane kontaktowe, dostępność, zdrowie / niepełnosprawność; dane statystyczne: wykonanie budżetu, dane urzędu stanu cywilnego, budżet obywatelski, , wyniki rywalizacji sportowych; informacje kulturalne: zaproszenia na wydarzenia kulturalne, wernisaże prac dzieci, kanał informacyjny dla domów kultury oraz bibliotek, osiągnięcia i prace mieszkańców; ostrzeżenia meteorologiczne, dane o zanieczyszczeniu środowiska, informacje o zmianach w organizacji ruchu, ostrzeżenia o awariach, planowane konserwacje, wyłączenia. System informacyjny został wprowadzony w następujących jednostkach gminnych: GOPS, CS, GOK oraz w ROK UG Lesznowola.

Podsumowując, przypominamy, że  urząd działa w poniedziałki w godz. 09:30-17:30, zaś od wtorku do piątku w godz. 08:00-16.00.

Komunikat Pefron
Skip to content