×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

W poniedziałek z 15 kwietnia została podpisana umowa na dofinansowanie Remontu kompleksu sportowego w Mrokowie – kwota 170 465 zł została przyznana z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla Sportu”. Gminę Lesznowola reprezentowały Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik oraz Skarbnik Marta Sulimowicz.

Wniosek o dotację został złożony w listopadzie ubiegłego roku, a zadanie będzie realizowała jednostka organizacyjna Gminy – Centrum Sportu w Gminie Lesznowola. W ramach przedsięwzięcia zostanie wyremontowana nawierzchnia boiska do koszykówki i nawierzchnia bieżni lekkoatletycznej, zostanie wymienione oświetlenie hali sportowej na oświetlenie LED oraz zmodernizowane pokrycie dachowe łącznika między segmentem szkolnym a halą sportową. Całkowita wartość inwestycji to 350 860 zł.

Od lewej Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik i Skarbnik Gminy Marta Sulimowicz z tablicą informującą o uzyskanej dotacji na remont kompleksu sportowego w Mrokowie.
Skip to content