×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

3 lipca w Izabelinie Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik wraz z Martą Sulimowicz – Skarbnik Gminy Lesznowola, podpisały umowy o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację trzech inwestycji w ramach programów: Mazowsze dla miejsc pamięci, Mazowsze dla czystego ciepła oraz Mazowsze dla lokalnych centrów integracji społecznej. Łączna kwota przyznanego dofinansowania to ponad 370 tys. zł.

Mazowsze dla miejsc pamięci 2023

  • Renowacja zabytkowego Krzyża w Zgorzale z 1896 r. Dotacja: 54 375,02 zł

Drewniany Krzyż w Zgorzale jest jedyną zachowaną formą upamiętnienia miejsca po cmentarzu epidemicznym w Zgorzale datowanym na 1830 r., wpisanym
do gminnej ewidencji zabytków.

Mazowsze dla czystego ciepła 2023

  • Dofinansowanie kosztów poprawy efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Lesznowola. Dotacja: 212 000,00 zł

Zadanie polegać będzie na dofinansowaniu kosztów poprawy efektywności energetycznej 20 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w gminie Lesznowola, należących do osób dotkniętych problemem tzw. ubóstwa energetycznego, biorących udział w projekcie „Stop Smog w Gminie Lesznowola” realizowanym na podstawie Porozumienia Gminy Lesznowola z NFOŚiGW.

Mazowsze dla lokalnych centrów integracji społecznej 2023

  • Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Gminie Lesznowola Filia w Mysiadle. Dotacja: 107 483,01 zł

Przedmiotem zadania będą prace polegające na robotach rozbiórkowych i remontowych m.in. posadzek, ścian, sufitów, stolarki wewnętrznej oraz na zakupie i montażu wyposażenia pomieszczeń sanitarnych w budynku Filii GOK w Mysiadle.

Uroczystość w Urzędzie Marszałkowskim - podpisanie umów na dotacje- zdjęcie grupowe z tablicami informacyjnymi i na tle ścianki promocyjnej Mazowsze

Spotkanie poświęcone podpisywaniu umów o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego odbyło się w budynku Sali Widowiskowej Centrum Kultury Izabelin.

Skip to content