×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

W związku z planowaną organizacją przetargu na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświaty realizowanych przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli zwracamy się z prośbą do rodziców i prawnych opiekunów dzieci/uczniów niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Lesznowola, którzy zamierzają korzystać z transportu w roku szkolnym 2024/2025 o składanie podpisanego wniosku o dowóz wraz z załącznikami oraz klauzulą RODO.

Dokumenty należy dostarczyć do:

  • siedziby Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli z siedzibą w Magdalence przy ul. Lipowej 28

lub

  • przesłać scan podpisanych dokumentu mailem na adres: zopo@zopo.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lutego 2024 r. 

W sytuacji braku możliwości uzyskania zaświadczenia z placówki oświatowej na dzień składania wniosku, potwierdzającego przyjęcie dziecka do szkoły/przedszkola w roku szkolnym 2024/2025, dokument należy dostarczyć na wyżej wskazany adres do dnia 31 sierpnia 2024 r.

Dodatkowo informujemy, że dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych przez rodziców będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach tj. na podstawie indywidualnych umów zawieranych pomiędzy rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka/ucznia niepełnosprawnego, a Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli.

Prosimy o terminowe składanie dokumentów.

W razie dodatkowych pytań należny kontaktować się tel. (22) 757 96 19.

Pliki do pobrania:

Skip to content