×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Konsorcjum utworzone przez gminę Lesznowola i gminę Nadarzyn wygrało konkurs organizowany przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. Dzięki temu będzie mogło wdrażać cyfrowe rozwiązania dla rynku bezzałogowego lotnictwa w Polsce.

Szanowni Mieszkańcy!

Mam zaszczyt poinformować, że konsorcjum Gmin Lesznowola i Nadarzyn zostało laureatem Konkursu 3 obszary i właśnie na ternie obu Gmin zostanie wdrożony pilotażowy i innowacyjny na skalę całego Kraju projekt pn. „Zaawansowane loty bezzałogowych statków powietrznych”.

Konkurs został rozpisany przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (PAŻP), która wdraża Projekt „Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i skierowany do jednostek samorządu terytorialnego.

Konkurs składał się z dwóch etapów i cieszył niezwykle dużym zainteresowaniem. Do drugiego etapu przystąpiło 8 podmiotów. Konsorcjum Gmin Lesznowola i Nadarzyn uzyskały łącznie 114 pkt. co jest imponującym wynikiem. Projektem zostało objętych trzech zwycięskich uczestników w skali całego kraju, w tym Gminy Lesznowola i Nadarzyn, którzy w najbliższym czasie przystąpią do wdrożenia usługi.
 
Wygrana nie byłaby możliwa bez osobistego zaangażowania Pana Krystiana Ciećka, który jest mieszkańcem Naszej Gminy. To dzięki inspiracji i wiedzy Pana Krystiana oraz wzorowej współpracy i otwartości na innowacyjne rozwiązania Wójta Gminy Nadarzyn odnieśliśmy tak wielki sukces i wygraliśmy projekt.
 
Przed Nami etap wdrożenia a korzyści z tego innowacyjnego i prestiżowego przedsięwzięcia to:
  • aktywne wdrożenie przez gminę rozwiązań ekologicznych i przyjaznych środowisku, nastawionych na redukcję emisji Co2 (patrole antysmogowe, analiza czystości powietrza m.in. na boiskach szkolnych),
  • możliwość realizacji usług świadczonych przy wykorzystaniu BSP, które wpłyną na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i jakości życia (patrole leśne identyfikujące dzikie wysypiska śmieci, akcje ratownicze m.in. transport defibrylatorów i środków pierwszej pomocy, wsparcie dla Strażaków podczas prowadzonych akcji ratunkowych, badanie stanu technicznego obiektów, analiza postępu prac inwestycyjnych, pomiary geodezyjne, monitoring obciążenia ruchu drogowego),
  • monitorowanie przepustowości rowów melioracyjnych oraz cieków wodnych,
  • udział w prestiżowym i nowatorskim projekcie, którego celem jest budowa infrastruktury dla lotów BSP wraz z narzędziami do oceny ryzyka oraz kolizyjności lotu,
  • możliwość realnego wpływu na kształtowanie się ruchu dronowego i rynku usług dronowych, które na całym świecie przeżywają swoistą rewolucję.

Z wyrazami szacunku 

Maria Jolanta Batycka-Wąsik
Wójt Gminy Lesznowola

 
Poniżej  oficjalny komunikat Prezesa PAŻP o rozstrzygnięciu konkursu Trzy Obszary.
 
 
Skip to content