×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 3 min.

W sobotę 16 marca w Szkole Podstawowej w Łazach odbyła się Gala Sportu 2024 organizowana przez Centrum Sportu w Gminie Lesznowola. Dyrektor Rafał Skorek otworzył galę i przybliżył zebranym gościom stan infrastruktury sportowej w gminie, następnie wręczył statuetki i kwiaty Pani Marii Jolancie Batyckiej-Wąsik – Wójtowi Gminy Lesznowola, Pani Bożennie Korlak – Przewodniczącej Rady Gminy i Panu Jerzemu Wiśniewskiemu – Radnemu Gminy. Po oficjalnym otwarciu Wójt Gminy Lesznowola przywitała zgromadzonych gości oraz podkreśliła jak ważną rolę odgrywa sport w życiu każdego człowieka. Następnie głos zabrał prowadzący Galę – Piotr Dębowski (dziennikarz sportowy), który przeszedł do kolejnych punktów programu. Podczas uroczystości nie zabrakło również wyjątkowych artystycznych wrażeń – występ pary akrobatów oraz grupy tanecznej w neonowych strojach.

Wyróżnienia zostały wręczone w 5 kategoriach:

1. Wyróżnienie za upowszechnianie i rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży w Gminie Lesznowola

 • Małgorzata Perzyna (Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrokowie) – Przyjaciel Sportu Szkolnego za wieloletnią działalność na rzecz jego rozwoju w Gminie Lesznowola
 • Monika Rutkowska (Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mysiadle) – Przyjaciel Sportu Szkolnego za wieloletnią działalność na rzecz jego rozwoju w Gminie Lesznowola
 • Grzegorz Kwiatkowski (Wieloletni Radny Gminy Lesznowola) – za wieloletnią pracę na rzecz Gminy Lesznowola oraz działalność, którą przyczynił się do rozwoju i popularyzacji sportu na terenie naszej gminy
 • Agnieszka Wajdemajer (Prezes Europejskiego Centrum Tenisa) – za tworzenie pięknej, europejskiej przestrzeni dla rozwoju tenisa w Gminie Lesznowola oraz współpracę z naszymi szkołami
 • Paweł Motylewski (Trener Europejskiego Centrum Tenisa) – za zaangażowanie i ogromny wkład pracy w rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w Gminie Lesznowola
 • śp. Jacek Kitliński – wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Mrokowie, współzałożyciel i trener UKS Orlęta Mroków, który swoją działalnością w szczególny sposób przyczynił się do rozwoju sportu w Gminie Lesznowola

2. Medale dla wybitnych sportowców mieszkających w gminie Lesznowola otrzymali:

 • Edward Skorek,
 • Grzegorz Kołodko,
 • Kazimierz Marczuk,
 • Anna Jakubczak,
 • Artur Brzeziński,
 • Edyta Krakowiak,
 • Katarzyna Radziewicz,
 • Bogdan Mytnik,
 • Joanna i Piotr Obrusiewicze,
 • Katarzyna Klepacz,
 • Julita Ilczyszyn
 • Pana prof. Grzegorza Kołodko

3. Nagrody dla klubów i stowarzyszeń sportowych za działalność sportową na rzecz dzieci i młodzieży w sezonie 2022/2023.

4. Nagrody dla osób, które otrzymały sportowe stypendium Wójta Gminy Lesznowola (69 osób).

5. Nagrody dla dzieci ze szkół podstawowych gminy Lesznowola za wysokie osiągnięcia sportowe w sezonie 2022/2023.

Ponadto statuetki otrzymali Dyrektorzy lesznowolskich szkół dla swojej placówki oraz wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego.

Sala pełna widzów i sena po środku.
Mężczyzna mówi na scenie
Mężczyzna mówi na scenie
Kobieta otrzymuje kwiaty na scenie.
Kobieta otrzymuje kwiaty na scenie.
Mężczyzna otrzymuje kwiaty na scenie.
Kobieta mówi na scenie.
Widownia gali.
Dużo osób stoi na scenie z nagrodami.
Kobieta i mężczyzna tańczą na scenie
Kobieta i mężczyzna tańczą na scenie
Kobiety i mężczyźni stoją na scenie z nagrodami.
Kobiety i Mężczyźni stoją z nagrodami na scenie .
Dzieci stoją z nagrodami na scenie.
Dzieci stoją z nagrodami na scenie.
Dzieci stoją z nagrodami na scenie.
Tancerze tańczą w neonowych strojach.
Tancerze tańczą w neonowych strojach.
Skip to content