×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Informujemy, że Gminne Centrum Informacyjne zakończyło swoją pracę. Numery telefonów kontaktowych zostały wyłączone, do dyspozycji pozostaje nadal email: pomagamukrainie@lesznowola.pl. Wydawanie numeru Pesel obywatelom Ukrainy przejął Urząd Stanu Cywilnego w Lesznowoli, natomiast zadaniami związanymi z wypłacaniem świadczeń zajmuje się obecnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Повідомляємо, що Гмінний центр інформації закінчив свою діяльність. Номери телефонів відключені, але доступним залишається листування електронною поштою: pomagamukrainie@lesznowola.pl. Надання номеру Pesel відбувається в відділенні Реєстрації Актів Цивільного Стану в Лешноволі (кімната номер 3). Оформлення заяв на одноразову допомогу, а також інші виплати відбувається в Гмінному центрі соціальної допомоги. 

Skip to content