×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

29 marca br. zawarta została Umowa o powierzenie grantu pomiędzy Gminą Lesznowola a Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”. Gmina jest na etapie przygotowania przetargu w celu wyboru dostawcy sprzętu.

W naborze prowadzonym przez UG Lesznowola w październiku 2021 r. uprawnieni Mieszkańcy, zainteresowani otrzymaniem sprzętu komputerowego dla swoich dzieci, złożyli 93 wnioski. W ramach projektu w Gminie Lesznowola sfinansowany zostanie zakup sprzętu do zdalnej nauki: 13 szt. komputerów stacjonarnych, 74 szt. laptopów i 6 szt. tabletów na łączną kwotę ponad 236 tys. zł.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację programu Granty PPGR przeznaczyła ponad 500 mln zł. Stosowne zmiany w Regulaminie programu zostały dokonane 11 lutego br. Równocześnie ze zwiększeniem alokacji zmienione zostały dopuszczalne ceny za zakupiony dla dzieci sprzęt komputerowy. Pierwotnie przewidziane stawki 3,5 tys. zł za komputer stacjonarny lub laptop oraz 1,5 tys. zł za tablet zostały obniżone odpowiednio do 2,5 tys. zł oraz 1 tys. zł.

Szczegółowe informacje na temat programu Cyfrowa Gmina dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Informacje w Referacie Innowacji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UG Lesznowola pod nr tel. 22 7089131/218

Niebieski napis "Gmina Lesznowola realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Granty PPGR" na białym tle. Na dole po środku znajduje się flaga polski.
Skip to content