×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Lesznowola, 19.04.2024 r.

I N F O R M A C J A

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.344, ze zm.) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że ogłoszenie
o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków nr 57/1, obręb Jazgarzewszczyzna zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05 – 506 Lesznowola oraz na stronie internetowej www.lesznowola.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy Sołectwa Jazgarzewszczyzna.

Z up. Wójta
Marcin Kania
Zastępca Wójta

Skip to content