×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Informujemy, że od 17 marca w Starostwie Powiatowym w Piasecznie został wyłożony do wglądu projekt operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Lesznowola. Z operatem można zapoznać się do 5 kwietnia osobiście w Wydziale Geodezji i Katastru przy ul. Czajewicza 20, wejście A, I piętro-sala konferencyjna.

Skip to content