×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 3 min.

Gmina Lesznowola przystąpiła do realizacji działań prewencyjnych na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego. Są to przedsięwzięcia o charakterze zapobiegawczym, zawczasu zaplanowane, nie zaś wywołane zwiększonym narażeniem naszego kraju na tego typu niebezpieczeństwo.

W przypadku zagrożenia skażeniem promieniotwórczym, w katalogu działań interwencyjnych określonych przez ustawę z 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe, znajduje się m.in. podanie preparatów ze stabilnym jodem. Zgodnie z wytycznymi Wojewody Mazowieckiego, który planuje i kieruje działaniami interwencyjnymi na administrowanym przez siebie terenie, przesunięto zapasy tabletek z jodkiem potasu do punktów bezpośredniej dystrybucji dla ludności.

PUNKTY WYDAWANIA TABLETEK Z JODKIEM POTASU NA TERENIE GMINY LESZNOWOLA 

Na terenie naszej Gminy powstało 8 punktów stacjonarnych, gdzie Mieszkańcy w razie ogłoszenia o zagrożeniu radiacyjnym mogą się udać po tabletki jodowe oraz  jeden mobilny punkt dystrybucji dostarczający tabletki jodowe osobom niepełnosprawnym i niesamodzielnym.

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lesznowoli, ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola

2. Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej, ul. Ignacego Krasickiego 56, 05-500 Nowa Iwiczna

3. Szkoła Podstawowa w Mysiadle, ul. Kwiatowa 28, 05-500 Mysiadło

4. Szkoła Podstawowa w Zamieniu, ul. Waniliowa 7, 05-500 Zamienie

5. Szkoła Podstawowa w Łazach, Ks. Henryka Słojewskiego 1, 05-552 Łazy

6. Szkoła Podstawowa w Mrokowie, ul. Marii Świątkiewicz 2a, 05-552 Mroków

7. Przychodnia Lekarska Świat Zdrowia Salus w Mrokowie, ul. Górskiego 4, 05-552 Mroków

8. Przychodnia Lekarska Świat Zdrowia Salus w Magdalence, ul. Słoneczna 273, 05-506 Magdalenka

9. Mobilny punkt dystrybucji dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (ul. Gminna 66, 05-506 Lesznowola)

WAŻNE! Obecnie nie ma możliwości pobrania tabletek w punktach dystrybucji – wydawanie zostanie uruchomione dopiero w sytuacji realnego zagrożenia radiacyjnego, na podstawie – w zależności od zasięgu skażenia promieniotwórczego – aktu prawa miejscowego wydanego przez Wojewodę lub rozporządzenia Rady Ministrów. O rozpoczęciu akcji jodowej informować będą środki masowego przekazu, komunikaty na gminnych stronach internetowych, komunikaty emitowane z pomocą systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania.

WARTO WIEDZIEĆ – PROFILAKTYKA JODOWA

Zażycie stosownej dawki jodku potasu powoduje nasycenie tarczycy stabilnym jodem, dzięki czemu blokowane jest wchłanianie jego radioaktywnego izotopu (jodu 131), przenoszonego w obłokach promieniotwórczych powstałych w wyniku awarii elektrowni jądrowych. W efekcie zapobiega to nowotworom tarczycy spowodowanym promieniowaniem jonizującym (jod 131 rozpada się w tarczycy emitując promieniowanie gamma).

Dawkowanie jodu jest uzależnione od wieku – wiedzę na temat profilaktyki jodowej (w tym dawkowania, przeciwwskazań) można poszerzyć zapoznając się z załączonymi ilustracjami oraz broszurką informacyjną.

Do pobrania:

 

Zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia, preparaty jodowe będą wydawane dla mieszkańców do 60 roku życia. 

Zażycie preparatu z wyprzedzeniem nie zabezpieczy organizmu przed skutkami promieniowania, a może doprowadzić do powikłań. Podczas rutynowych wizyt czy badań lekarskich zapytaj swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o ewentualne przeciwwskazania do przyjmowania tabletek z jodkiem potasu.

EKSPERCI USPOKAJAJĄ  – obecnie ryzyko zdarzenia radiacyjnego zagrażającego terytorium Polski jest znikome. Mamy bardzo dobrze rozwiniętą sieć monitorowania skażeń, pozwalającą w czasie rzeczywistym śledzić zmiany promieniowania nad terytorium Rzeczpospolitej. Państwowa Agencja Atomistyki posiada narzędzia umożliwiające na bieżąco prognozować jaki będzie ewentualnie rozpływ obłoku promieniotwórczego.

 

 

Skip to content