×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Szanowni Państwo Mieszkańcy Gminy Lesznowola!

     W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami, jakoby Gmina Lesznowola – jako organ prowadzący szkoły i przedszkola – podjęła decyzję w sprawie likwidacji w roku szkolnym 2023/2024  podziału na grupy na lekcjach języków obcych, informatyki oraz wychowania fizycznego, oświadczamy, że informacje te są nieprawdziwe.

    Aktualnie trwają analizy związane z organizacją roku szkolnego 2023/2024, co jest standardową procedurą przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

    Ponadto informujemy, iż organizacja roku szkolnego przed jej zatwierdzaniem przez organ prowadzący, musi być pozytywnie zaopiniowana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz zakładowe organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli.   

 

Z wyrazami szacunku

(-) Jan Wysokiński  

Sekretarz Gminy Lesznowola

Pismo Urzędowe z herbem gminy Lesznowola w lewym górnym rogu. Treść pisma znajduje się powyżej.
Skip to content