×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Informacja w sprawie hałasu lotniczego

W związku z licznymi skargami Mieszkańców Gminy Lesznowola, a w szczególności sołectw: Mysiadło, Nowa Iwiczna, Zgorzała, Lesznowola, Wilcza Góra, Władysławów i Łazy na zwiększone w ostatnim czasie przeloty statków powietrznych, nisko wykonywane loty oraz uciążliwości hałasowe z tym związane, Urząd Gminy Lesznowola wystąpił do Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” im F. Chopina, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika, Przewodniczącego Sejmiku Województwa – Ludwika Rakowskiego z wnioskiem o zaniechanie naruszeń i podjęcie szybkich rozwiązań technicznych i organizacyjnych w celu wyeliminowania powstałych uciążliwości.

Jednocześnie Urząd Gminy Lesznowola zwrócił się do Marszałka Województwa Mazowieckiego z wnioskiem o nałożenie (w formie Decyzji) na Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” im F. Chopina obowiązku polegającego na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie w zakresie ilości wykonywanych operacji lotniczych w porze nocnej oraz dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu środowisku na terenach chronionych akustycznie (obszar Gminy Lesznowola), określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska poza granicami obszaru ograniczonego użytkowania.

Ponadto, wystąpienie dotyczyło zobowiązania Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” im F. Chopina do opracowania w trybie pilnym strategicznej mapy hałasu. Z otrzymanych informacji wynika, że mapa została opracowana.
Aktualnie trwa jej weryfikacja przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) i Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Urząd Gminy Lesznowola zwrócił się również z wnioskiem do Wydziału monitoringu hałasu i pól elektromagnetycznych Departamentu Monitoringu Środowiska GIOŚ w Warszawie o przeprowadzenie pomiarów hałasu lotniczego w następujących miejscowościach: Mysiadło, Nowa Iwiczna, Zgorzała, Lesznowola, Wilcza Góra, Władysławów i Łazy. Z otrzymanych informacji wynika, że GIOŚ zaplanował pomiary hałasu lotniczego na terenie Gminy Lesznowola w miejscowości Zgorzała. W chwili obecnej oczekujemy na informację, w jakim terminie takie badania takie zostaną przeprowadzone.

 

                                                    Marcin Kania

                                                    Zastępca Wójta Gminy Lesznowola 

Skip to content