×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.
Kobieta w białej marynarce.

Szanowni Państwo !

W dniu 28.03.2024 r., po wielu latach intensywnej pracy, Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich złożył wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie zezwolenia ZRID na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 721 na terenie Gminy Lesznowola.

O budowę obwodnicy drogi wojewódzkiej Nr 721 Wójt Gminy Lesznowola – Maria Jolanta Batycka – Wąsik wraz z lesznowolskim samorządem skutecznie zabiegała od wielu lat. W 2008 r. podpisano z Zarządem Województwa Mazowieckiego pierwsze porozumienie w sprawie wspólnej realizacji tego ważnego dla Mieszkańców zadania.

W kwietniu 2014 r. na wniosek Wójt Gminy Lesznowola w Magdalence odbyło się spotkanie, w czasie którego podpisano porozumienie pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a Zarządem Województwa Mazowieckiego przy udziale Wojewody Mazowieckiego, umożliwiające połączenie planowanej obwodnicy drogi wojewódzkiej Nr 721 z drogą krajową Nr 7 oraz drogą ekspresową S8 poprzez węzeł „Sękocin Nowy”. 

Porozumienie to, było odpowiedzią na oczekiwania Mieszkańców oraz otworzyło możliwość budowy drogi. 

Należy wyraźnie podkreślić, iż budowa obwodnicy w dzisiejszym kształcie nie byłaby możliwa bez determinacji i udziału finansowego Gminy Lesznowola. Lesznowolski Samorząd:

  • sfinansował dokumentację projektową dot. 721, w tym koncepcje dla decyzji środowiskowej – 699 304,00 zł;
  • sfinansował projekt węzła „Sękocin Nowy” – 923 800,00 zł;
  • sfinansował aktualizację map do celów projektowych dla obwodnicy – 159 900,00 zł;
  • finansuje 15% kosztów z tytułu odszkodowań za grunty przeznaczone pod inwestycję;
  • zachował przez lata korytarz przestrzenny pod planowaną obwodnicę.

Ogromny wkład w budowanie relacji z Mieszkańcami ma Stowarzyszenie Przyjazna Droga 721 pod przewodnictwem Pana Aleksandra Mamaka. To dzięki determinacji i profesjonalnym działaniom osiągnięto optymalny kompromis z Mieszkańcami. 

Dzięki wieloletniej, modelowej współpracy Samorządu Gminy Lesznowola z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad ta strategiczna i niezbędna inwestycja niebawem zakończy się sukcesem.

(-) Karolina Pichnej
Kierownik Referatu Dróg i Mostów  

Skip to content