×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

 

Szanowni Państwo Mieszkańcy Gminy Lesznowola!

         W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nieprawdziwymi informacjami, uprzejmie informujemy, iż uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 stycznia 2023 r. nie stwierdziły nieważności uchwał Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 listopada 2022 r.:

  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2022 (Nr 708/LVIII/2022),
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2022-2034 (Nr 709/LVIII/2022).

Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła jedynie nieistotne naruszenie prawa. Wyżej wymienione uchwały Rady Gminy są ważne                i pozostają w obiegu prawnym.  

Natomiast stawki za dostarczanie wody i odbiór ścieków ustala organ regulacyjny, którym jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

 

Z wyrazami szacunku

(-) Marcin Kania

Zastępca Wójta Gminy Lesznowola

 

Zdjęcie pisma urzędowego, którego treść znajduję się w informacji powyżej. U góry w lewym górnym rogu herb Gminy.
Skip to content