×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Lesznowola, 01.12.2022 r.

INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. – o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021., poz. 1899 ze zm.) Wójt Gminy Lesznowola informuje, iż ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Lesznowola, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 53/4, nr 54/4, nr 55/4 oraz nr 53/6, nr 54/6, położonych w obrębie Wólka Kosowska oraz oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 40/4, nr 40/13, nr 41/2, nr 42/14 położonych w obrębie Marysin zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola, zamieszczone na stronie internetowej www.lesznowola.pl w zakładce ”Ogłoszenia”, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu w zakładce „Komunikaty i ogłoszenia” oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Marysin i Sołectwa Wólka Kosowska.

Z up. Wójta
Marcin Kania
Zastępca Wójta

Skip to content