×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

o możliwości złożenia wniosku o udzielenie pomocy finansowej Spółkom wodnym.

Lesznowola, dnia 17 luty 2023 r.

INFORMACJA

 o możliwości złożenia wniosku o udzielenie pomocy finansowej Spółkom wodnym

Działając zgodnie z § 3 Uchwały Nr 54/VI/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 marca 2019r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz. U. Woj. Maz. poz. 5717) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że Spółki wodne mogą składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Lesznowola na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji realizowanych na ternie Gminy Lesznowola.

W budżecie Gminy Lesznowola w 2023 roku przeznaczona jest na realizację wyżej wymienionych zadań kwota 80.000,-zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Termin składania wniosków określa się do dnia 3 marca 2023 r. do godziny 16.00 w Kancelarii Urzędu Gminy Lesznowola.

[Wzór wniosku określony został w załączniku Nr 1 do uchwały Nr 54/VI/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 marca 2019r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz. U. Woj. Maz. poz. 5717)].

Pliki do pobrania:

Skip to content