×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczących działania 1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia „Internacjonalizacja MŚP”, które odbędzie się w dniu 30.04.2021 r.

Celem konkursu Internacjonalizacja MŚP jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Dofinansowaniu w konkursie podlegają projekty wspierające przedsiębiorcę w określeniu jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

Poniżej link dla zainteresowanych:

https://www.parp.gov.pl/component/parpevents/?view=details&id=1425?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_parp#lokalizacja

Zachęcamy do udziału!

Skip to content