Kartę Mieszkańca można otrzymać przesyłając na adres: bilet@lesznowola.pl skan czytelnie wypełnionego i podpisanego wniosku, skan dokumentu potwierdzającego rozliczanie podatku w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie oraz skan zdjęcia w odrębnym pliku.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 

– (22) 708 93 60 

– (22) 708 92 18

– (22) 708 91 31

Bilet Metropolitalny - Lesznowolska Karta Mieszkańca