×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

„Aktywność siłą Lesznowolskiego Seniora” to tytuł projektu, który został dofinansowany z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach konkursu na realizację zadania pn.: „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022”. Lesznowolski projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 20 tysięcy złotych, zaś wkład własny Gminy wynosi 5 tysięcy złotych.

Mazowsze dla seniorów to nowy program wsparcia samorządu Mazowsza, w ramach którego każda gmina mogła złożyć jeden wniosek na jeden projekt swojej rady seniorów. Zgłoszony przez Gminę Lesznowola projekt „Aktywność siłą Lesznowolskiego Seniora” zakłada udział seniorów w szkoleniu na temat „Jak działać w środowisku by zachęcić seniorów do aktywności”, organizację zajęć „Joga dla początkujących” oraz „Zdrowy kręgosłup” w Mysiadle, Podolszynie, Magdalence i Mrokowie, a także wyjazdy na basen. 

Uroczyste podpisanie umów odbyło się w czwartek 22 września w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie. Gminę Lesznowola reprezentowali Sekretarz Jan Wysokiński oraz Beata Kuć – Zastępca Skarbnika Gminy. Marszałka reprezentowała członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, W spotkaniu wziął także udział radny województwa mazowieckiego – Piotr Kandyba.

Osoby siedzą za stołem przykrytym fioletowa tkanina. Podpisywanie dokumentów

Fot. Urząd Marszałkowski

Na tle ściany stoi 5 osób,Pierwsza, druga i trzecia od lewej trzymają prostokątna tablice.

Fot. Urząd Marszałkowski

Sekretarz Gminy Jan Wysokiński z Zastępcą Skarbnika Beatą Kuć (pierwsza z lewej) oraz Janiną Szulowską – Koordynatorem ds. polityki senioralnej (druga z lewej) i Stanisławą Kondracką – Przewodnicząca Lesznowolskiej Rady Seniorów.

Napis Mazowsze dla seniorów

„Zadanie pn. Aktywność siłą Lesznowolskiego Seniora współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego”

 

Skip to content