×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

W odniesieniu do opublikowanego na łamach gazety Kurier Południowy (wydanie nr 911) artykułu „Za prawie 5 mln zł powstanie niewielka droga” uprzejmie informujemy, iż ulica Krzywa czeka na realizację inwestycji od 2016 roku (wtedy gmina uzyskała ostateczną decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej). Mieszkańcy od lat zabiegali o jej budowę, ponadto szerokość w jej liniach rozgraniczających miejscami była tak niewielka, że uniemożliwiała przejazd chociażby śmieciarkom.

Jest to droga, która spełnia również ważną rolę komunikacyjną dla obsługi dzieci i młodzieży szkolnej autobusami szkolnymi. Stanowi także dodatkowy dojazd do Piaseczna dla lokalnej społeczności.

To oczywiste, że wybór drogi do zgłoszenia o dofinansowanie zawsze budzi wiele emocji, bo każdy życzyłby sobie aby wybrać „jego” drogę. Z punktu widzenia zarządcy dokonujemy wyborów na podstawie faktów i oceny merytorycznej.

Na dzień składania wniosków o dofinansowanie inwestycja dot. ul. Fabrycznej była przedmiotem postępowania przed Wojewodą Mazowieckim w sprawie odwołania od decyzji ZRID co wykluczało ją z katalogu wniosków o dofinansowanie. Przedmiotowe postępowanie zostało już zakończone i w przyszłości ulica Fabryczna stanie się przedmiotem wniosku o kolejne dofinansowanie.

Niezależnie od powyższego cieszy Nas informacja, że kolejna droga, tym razem w Jazgarzewszczyźnie zyska nowe oblicze.

Skip to content