×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego w Warszawie przeznaczył w tym roku 5,5 miliona złotych dofinansowania na wsparcie projektów zakładających wsparcie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie. 

Każde Koło może liczyć na wsparcie finansowe w kwocie 7000,00 zł na projekt.

Celem realizacji zadania jest: aktywizacja i rozwój kobiet oraz społeczności w środowisku wiejskim na Mazowszu poprzez doposażenie organizacji pozarządowych, w których działają gospodynie aktywne społecznie, w niezbędny sprzęt, czego skutkiem będzie wzrost sprawności ich działania oraz zwiększenie liczby organizowanych przez nie przedsięwzięć. Zakupiony sprzęt ma realnie i bezpośrednio wpływać na realizacje celów przedstawionych w ogłoszeniu oraz w mierzalny sposób pokazywać wzrost sprawności działalności organizacji.

Kosztami możliwymi do poniesienia w ramach realizacji zadań określonych w ofertach konkursowych są koszty zakupu sprzętu i wyposażenia do stworzenia zaplecza technicznego niezbędnego do działania danej organizacji pozarządowej (koszty przeróbki oraz koszty eksploatacyjne urządzeń nie stanowią kosztów kwalifikowalnych i nie mogą być ujęte w kalkulacji kosztów). Zakupiony sprzęt nie może stanowić elementu infrastruktury stałej prowadzonej bez nadzoru organizacji.

Termin składania ofert mija 03.04.2023 r.

Szczegółowe informacje pod adresem: https://mazowieckie.ksow.pl/aktualnosc/wspieranie-rozwoju-gospodyn-aktywnych-spolecznie .

Zachęcamy KGW z terenu Gminy Lesznowola do aplikowania w konkursie!

Kobiety stoją w regionalnych strojach.
Skip to content