×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Do 2 kwietnia 2021 r trwają konsultacje projektu Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Udział w konsultacjach może wziąć każdy z nas! Po uzgodnieniu społecznym projektu KPO zostanie on przekazany do rozpatrzenia Radzie Ministrów.

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to kompleksowy dokument określający cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym przez pandemię COVID-19. Zostały w nim zawarte propozycje reform i inwestycji, które pomogą Polsce wrócić na właściwe tory rozwoju.

Krajowy Plan Odbudowy powstaje w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Tego typu dokument opracowuje każde z państw członkowskich Unii Europejskiej. KPO jest podstawą do skorzystania z Instrumentu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Wartość Instrumentu to 750 miliardów euro. Z tej puli Polska będzie miała do dyspozycji około 58 miliardów euro. Na tę kwotę składa się 23,9 miliarda euro dotacji i 34,2 miliarda euro pożyczek.

Instrument ma trzy główne cele: pomóc naprawić bezpośrednie szkody gospodarcze i społeczne spowodowane pandemią koronawirusa, przywrócić odporność gospodarek Unii Europejskiej i przygotować wspólnotę państw na przyszłe nieprzewidziane okoliczności.

Pieniądze w ramach KPO będą inwestowane w pięciu obszarach:

– odporność i konkurencyjność gospodarki – 18,6 miliarda złotych,

– zielona energia i zmniejszenie energochłonności – 28,6 miliarda złotych,

– transformacja cyfrowa – 13,7 miliarda złotych,

– dostępność i jakość ochrony zdrowia – 19,2 miliarda złotych,

– zielona i inteligentna mobilności – 27,4 miliarda złotych.

Formularz zgłaszania uwag do KPO dostępny jest pod adresem:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/formularz-zglaszania-uwag-do-kpo-1/

Poniżej prezentacja Dyr. Fijałkowskiego prezentująca stanowisko gmin Metropolii Warszawskiej w odniesieniu do projektu KPO.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach!

Pliki do pobrania:

Konsultacje Krajowego Planu Odbudowy – prezentacja.pdf

Skip to content