×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

SZANOWNI PAŃSTWO!

W związku z zakończeniem prac nad opracowaniem projektu „Strategii Rozwoju Gminy Lesznowola  na lata 2022-2032”, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii na temat przedmiotowego dokumentu wraz z jego załącznikiem („Diagnozą do Strategii Rozwoju Gminy Lesznowola na lata 2022 – 2032”)

Konsultacje społeczne polegają na zgłoszeniu uwag i opinii do projektu dokumentów wyłącznie na Formularzu konsultacyjnym projektu „Strategii Rozwoju Gminy Lesznowola na lata 2022 – 2032” w terminie od 16 września 2022 r. do 31 października 2022 r.

w formie:

  • drogą elektroniczną na adres: gmina@lesznowola.pl (w tytule maila należy wpisać „Konsultacje społeczne”);
  • drogą korespondencyjną na adres: Gmina Lesznowola,
    Gminna 60, 05-506 Lesznowola, (z dopiskiem „Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Lesznowola
    na lata 2022 – 2032”, decyduje data wpływu);
  • bezpośrednio w kancelarii Urzędu Gminy w Lesznowoli.

Uwagi i opinie wniesione w inny sposób niż opisany powyżej i bez wskazania imienia i nazwiska osoby zgłaszającej zastrzeżenia do projektu oraz po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
Konsultacje pozwolą poznać Państwa opinie odnośnie całego procesu prac oraz ich finalnego efektu w postaci opracowanego dokumentu a jednocześnie pozwolą wprowadzić do ww. strategii ewentualne uzupełnienia i poprawki.

Poniżej można pobrać w wersji elektronicznej projekt „Strategii Rozwoju Gminy Lesznowola na lata 2022 – 2032” wraz załącznikiem oraz formularze konsultacyjne.

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach. Każda Państwa opinia i sugestia jest dla nas niezwykle ważna. Dziękujemy!

 

Pliki do pobrania:

plakat z tekstem na zielonym tle, u góry herb gminy

Skip to content