×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Trwają prace nad założeniami nowych programów pomocowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz konsultacje Umowy Partnerstwa, czyli najważniejszego dokumentu określającego obszary inwestycji europejskich w Polsce na lata 2021-2027.

Czym jest Umowa Partnerstwa?

Projekt Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 przygotowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej określa założenia pomocy z Unii Europejskiej w ramach Polityki Spójności oraz Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. W dokumencie określono, m.in. założenia nowych programów operacyjnych oraz podział alokacji pomiędzy poziom krajowy i regionalny, a także wysokość środków finansowych przydzielonych poszczególnym regionom. W sumie to prawie 76 miliardów euro wsparcia rozwoju Polski i poszczególnych regionów.

Jakie cele będą wspierać Fundusze Europejskie?

Realizacja Umowy Partnerstwa wspierać będzie realizację 6 celów Polityki spójności. Należą do nich:

Cel 1: Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa

Cel 2: Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa

Cel 3: Lepiej połączona Europa

Cel 4: Europa o silniejszym wymiarze społecznym

Cel 5: Europa bliżej obywateli

Cel 6: Łagodzenie skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu

Co w nowej perspektywie czeka Mazowsze?

Umowa Partnerstwa to kluczowy również dla Mazowsza dokument określający strategię wykorzystania funduszy europejskich.

Po raz pierwszy od wstąpienia Polski do UE na potrzeby programowania polityki regionalnej wydzielony został region Warszawski Stołeczny – obejmujący Warszawę wraz z dziewięcioma powiatami: legionowskim, mińskim, nowodworskim, otwockim, wołomińskim, grodziskim, piaseczyńskim, pruszkowskim i warszawskim zachodnim.

W związku z obowiązującym od początku stycznia 2018 r. podziałem statystycznym województwa mazowieckiego na region Warszawski stołeczny oraz region Mazowiecki regionalny alokacja została również podzielona:

–  region Mazowiecki regionalny ma otrzymać – 1 mld 557,5 mln euro,

–  region Warszawski stołeczny (obejmujący Gminę Lesznowola) ma otrzymać 157 mln euro (w latach 2014-2020 kwota ta była wyższa o około 90%), z czego 111,5 mln euro w ramach programu regionalnego, a pozostałe 45,5 mln euro w ramach krajowych programów operacyjnych.

Region Mazowiecki regionalny może dalej liczyć na 85-procentowy poziom dofinansowania, z kolei region Warszawski stołeczny już tylko na 50 procent unijnego wsparcia.

Z uwagami Marszałka Województwa Mazowieckiego do projektu Umowy Partnerstwa w kontekście wspierania rozwoju gmin Regionu Warszawskiego Stołecznego można zapoznać się na stronie: https://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,8528,jaka-b…

Zachęcamy do analizy dokumentu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-fu…

oraz zgłaszania uwag do jej projektu poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/konsultacje-zalozen-umowy-partnerstwa/

Konsultacje trwają do 22 lutego 2021 r.

Flaga Polski i Flaga UE podają sobie ręce

Biały napis "Konsultujemy Sprawę Partnerstwa! na niebieskim tle. Obrazek laptopa.

Skip to content