×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

19 marca 2024 r. w Katowicach odbyła się Wielka Gala Finałowa Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji”. Było to podsumowanie 13. edycji tego programu dedykowanego samorządom stawiającym na jakość i rozwój oświaty.

Gmina Lesznowola uzyskała Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji 2024”, który podczas Gali odebrała Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik.

Ideą Programu „Samorządowy Lider Edukacji”, od pierwszej jego edycji w 2011 roku, jest nagradzanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają istotne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, wspierania młodzieży i współpracy ze środowiskami edukacyjnymi.

Po dokonaniu analizy i oceny zgłoszenia do programu, Komisja Certyfikacyjna uznała, że Gmina Lesznowola prowadzi nowoczesną, innowacyjną i progresywną politykę oświatową oraz wdraża wartościowe rozwiązania organizacyjne i merytoryczne w zakresie zarządzania edukacją. Eksperci docenili m.in. kompleksowe i systemowe działania naszej Gminy zakresie edukacji wielkokulturowej, a także modernizację i rozbudowę bazy edukacyjnej oraz sportowej, współpracę z instytucjami szkolnictwa wyższego, współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz ogólnopolskie i wojewódzkie sukcesy uczniów. Zwrócono także uwagę na edukację ekologiczną prowadzoną w lesznowolskich szkołach w oparciu o realizację licznych projektów, pikniki i kampanie informacyjne, a także wyniki egzaminów ośmioklasisty, które zdecydowanie przewyższają średnią krajową.

Zdjęcie certyfikatu
Samorządowy Lider edukacjo, zdjęcie pani Wójt z certyfikatem
Skip to content