×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Serwis samorządowy Polskiej Agencji Prasowej opublikował ranking najbogatszych i najbiedniejszych gmin w Polsce, który powstał w oparciu o opublikowane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla gmin na 2022 r. (wskaźnik G). Ranking obejmuje wszystkie gminy w Polsce – 2477 samorządów.

Gmina Lesznowola zajęła 28. miejsce ze wskaźnikiem G w wysokości 4721,37 zł. Dla porównania pozostałe gminy z powiatu piaseczyńskim uplasowały się na następujących pozycjach:

Konstancin-Jeziorna – 25. miejsce, wskaźnik G w wysokości 4796,24 zł,

Piaseczno – 67. miejsce, wskaźnik G w wysokości 3493,72 zł,

Góra Kalwaria – 232. miejsce, wskaźnik G w wysokości 2514,94 zł,

Tarczyn – 240. miejsce, wskaźnik G w wysokości 2497,24 zł,

Prażmów – 357. miejsce, wskaźnik G w wysokości 2231,31 zł.

Wpływy z podatków i opłat oraz udziały w PIT i CIT stanowią jedynie część dochodów gminy. Ponadto zaliczają się do nich dochody ze sprzedaży majątku, subwencje, dotacje celowe z budżetu państwa, a także środki unijne.

Wskaźnik G w szczegółach

Wskaźnik G dla każdej gminy oblicza się dzieląc kwotę dochodów podatkowych (z tytułu podatku od nieruchomości; podatku rolnego; podatku leśnego; podatku od środków transportowych podatku od czynności cywilnoprawnych; podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej; wpływów z opłaty skarbowej; wpływów z opłaty eksploatacyjnej; udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych) za rok poprzedzający rok bazowy przez liczbę mieszkańców gminy.

Ranking PAP 2022. Gmina Lesznowola znajduje się na 28. miejscu. Wszystko w odcieniach szarości.
Skip to content