×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Przypominamy, że od 1 lipca br. obowiązuje ujednolicona kolorystyka pojemników i worków na odpady zbierane selektywnie.

Odpady z papieru wkładamy do pojemników lub worków koloru niebieskiego, oznaczonych napisem „Papier”.

Pojemnik koloru żółtego z napisem metale i tworzywa sztuczne

Odpady z metalu i tworzyw sztucznych wkładamy do pojemników lub worków koloru żółtego z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”.

Zielony pojemnik z napisem SZKŁO

Odpady opakowaniowe ze szkła wkładamy do pojemników lub worków koloru zielonego, oznaczonych napisem „Szkło”.

Odpady bio wrzucamy do pojemników lub worków koloru brązowego, oznaczonych napisem „Bio”.

Brązowy pojemnik z napisem ZIELONE

Odpady zielone wkładamy do pojemników lub worków koloru brązowego.

Czarny pojemnik z napisem ZMIESZANE.

Odpady zmieszane wkładamy do pojemników lub worków koloru czarnego.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U 2021, poz. 906);
  • Uchwała nr 592/XLVIII/2022. Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 marca 2022 r.
Skip to content