×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 3 min.

W dniach 27 – 28 czerwca br. w ramach realizacji projektu „Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”, realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich Gmina Lesznowola gościła przedstawicieli Gmin: Czerwonak (woj. wielkopolskie), Koziegłowy (woj. śląskie), Lubicz (woj. kujawsko – pomorskie), Sępólno Krajeńskie (woj. kujawsko – pomorskie), Ełk (woj. warmińsko – mazurskie) oraz Morawica (woj. świętokrzyskie). Przedstawiciele tych gmin, którzy zajmują się zarządzaniem oświatą w swoich samorządach tworzą tzw. Grupę Wymiany Doświadczeń. Liderem i moderatorem grupy jest Gmina Lesznowola, którą podczas spotkania reprezentowali Maria Jolanta Batycka – Wąsik – Wójt Gminy Lesznowola, Jan Wysokiński – Sekretarz Gminy, Michalina Jarmuż – ekspertka ds. zarządzania wielokulturowością w Gminie Lesznowola oraz Jacek Bulak – Dyrektor ZOPO.

Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy obejmujących umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętność rozumienia, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. Drugim nurtem działań projektowych jest wypracowanie modelu doradztwa dla jednostek samorządu terytorialnego oraz założeń systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju przedstawicieli tych jednostek w realizacji zadań oświatowych.

Projekt finansowy jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój.

Podczas dwudniowego spotkania jego uczestnicy mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych w Gminie Lesznowola, ich sukcesami i kluczowymi wyzwaniami. Dyrektorzy lesznowolskich szkół dzielili się z gośćmi swoimi doświadczeniami w zakresie innowacyjnych metod nauczania, metodologii pracy z uczniami obcokrajowcami i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Część spotkania była poświęcona również była nowoczesnym metodom realizacji edukacji zdalnej oraz zarządzania placówkami oświatowymi w sytuacjach kryzysowych (kryzys migracyjny, kryzys finansowy).

Uczestnicy spotkania byli pod ogromnym wrażeniem lesznowolskiej oświaty, nowoczesnej, spełniającej najwyższe standardy bazy edukacyjnej, jej wyposażenia w najnowsze pomoce dydaktyczne. Zwrócili uwagę również na dużo liczbę projektów edukacyjnych, w tym dotyczących międzynarodowej wymianów uczniów i nauczycieli w ramach Programu Erazmus+. Szczególne uznanie wzbudziła również jakość lesznowolskiej bazy sportowo – rekreacyjnej, której – według naszych gości – mogą nam zazdrościć inne samorządy wiejskie w całym kraju.

W końcowych podsumowaniach wizyty studyjnej w Gminie Lesznowola przejawiała się bardzo często konkluzja, że sukces lesznowolskiej oświaty jest możliwy dzięki ogromnym środkom finansowym, które przeznaczane są corocznie na realizację zadań edukacyjnych, znacznie powyżej tego, co gmina otrzymuje z budżetu państwa w formie subwencji oświatowej. Równie ważnie, a może i ważniejsze jest niezwykłe zaangażowanie dyrektorów szkół i przedszkoli oraz pracujących w nich nauczycieli.  Bez ich pełnej poświęcenia postawy i profesjonalizmowi tej sukces nie byłby możliwy.

Nas, którzy na co dzień zarządzają lesznowolskim systemem oświatowym opinie te bardzo cieszą, tym bardziej, że są formułowane przez samorządowych liderów z różnych części naszego kraju.

Jacek Bulak
Dyrektor ZOPO

Osoby siedzą przy stole i patrzą na prezentację.
Skip to content