×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 3 min.

17 maja oficjalnie pożegnano Lesznowolską Radę Seniorów I kadencji, która działała w latach 2018-2022. Spotkanie było połączone z wyborami i powołaniem Lesznowolskiej Rady Seniorów II kadencji.

Lesznowolska Rada Seniorów jest organem doradczym Samorządu Gminy i reprezentantem społeczności osób starszych, złożonym z seniorów w wieku 60+ zameldowanych na terenie Gminy. Rada Seniorów została powołana w 2018 i docelowo liczy 15 Radnych, kadencję zakończyła w składzie 14 osób.

Kończących kadencję Radnych Seniorów pożegnała Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Bożenną Korlak, Przewodniczącym Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Lesznowola – Radnym Jerzym Wiśniewskim, Skarbnik Gminy Martą Sulimowicz oraz Koordynatorem Polityki Senioralnej w Gminie Lesznowola – Janiną Szulowską.

Pani Wójt podkreśliła ogromne zaangażowanie członków Lesznowolskiej Rady Seniorów w kształtowanie polityki senioralnej Gminy Lesznowola oraz ich społeczną aktywność, wykraczająca poza granice gminy. Ustępująca Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Stanisława Kondracka, podkreśliła, że mimo trudnego – naznaczonego pandemią Covid-19 okresu, który trwał połowę kadencji, Rada ma na swoim koncie wiele inicjatyw  – Udało się nam osiągnąć tyle, co innym radom przez dwie kadencje – podsumowała Przewodnicząca. Następnie uczczono minutą ciszy pamięć Radnego Mariana Gronowicza. Na zakończenie każdy z członków Rady otrzymał list gratulacyjny, kwiaty oraz pamiątkowy album.

Podsumowanie działalności Lesznowolskiej Rady Seniorów kadencji 2018-2022 zostało opublikowane w Biuletynie Informacyjnym Gminy Lesznowola nr 79 z 2022 r. – zachęcamy do lektury:

https://lesznowola.pl/wp-content/uploads/2022/12/biuletyn-79-www.pdf

Grupa ludzi w sali konferencyjnej

Po uroczystym pożegnaniu Radych I kadencji odbyły się wybory do Lesznowolskiej Rady Seniorów kadencji 2023-2026. Do wyborów zgłosiło się 17 chętnych. Każdy z kandydatów miał możliwość zaprezentowania swojej osoby pozostałym kandydatom, po czym przystąpiono do głosowania. Na przewodniczącą zebrania wyborczego wybrano Panią Ewę Gurtowską.

Po przeliczeniu głosów, skład Lesznowolskiej Rady Seniorów II kadencji przedstawia się następująco:

 1. Ewa Jadwiga Gurtowska
 2. Jerzy Klimek
 3. Anna Krajewska
 4. Marzena Malinowska
 5. Krystyna Mastalerczuk
 6. Longina Milczarek
 7. Elżbieta Moczulska-Dobrosz
 8. Małgorzata Mroczkowska
 9. Anna Mytnik
 10. Jolanta Neuman
 11. Marian Pasek
 12. Halina Urszula Romaldowska
 13. Marianna Rybarczyk
 14. Alicja Skowrońska-Marczuk
 15. Marianna Szeląg

Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik  pogratulowała wszystkim wybranym Radnym, zaznaczając, że osoby, które nie zostały wybrane z pewnością znajdą przestrzeń na swoją aktywność w lesznowolskim samorządzie. Przewodnicząca Rady Seniorów I kadencji pogratulowała nowej Radzie, życząc udanej, pełnej aktywności kadencji. Wyraziła również nadzieję, że projekty rozpoczęte podczas pierwszej kadencji będą kontynuowane.

Grupa osób w Sali Konferencyjnej
Skip to content