×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni łączy wypoczynek z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób układu oddechowego dla dzieci urodzonych w latach 2008-2016. Turnus skierowany jest do dzieci, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.

Dzieci będą miały możliwość skorzystania z turnusu organizowanego w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS „Sasanka” w Świnoujściu w terminie 11.08-31.08.2023 r.

Całkowity koszt pobytu oraz dojazdu wynajętym autokarem dziecka do CRR pokrywa KRUS. Dodatkowo uczestnicy turnusów objęci są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o rehabilitację leczniczą/turnus regeneracyjny. Do wniosku obligatoryjnie powinny zostać dołączone:

Komplet dokumentów należy złożyć do 31 maja 2023 r. w:

  • Oddziale Regionalnym KRUS ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
  • lub w Placówce Terenowej KRUS w Piasecznie ul. Ludowa 7, 05-500 Piaseczno.

Szczegółowe informacje na ten temat, w tym wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełniania wniosku o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny, można uzyskać w KRUS pod numerami tel.: (22) 590-68-58, (22) 590-68-05.

Więcej: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/rehabilitacja-lecznicza-turnusy-regeneracyjne/turnusy-rehabilitacyjne-dla-dzieci-rolnikow-w-2022-roku/

Skip to content