×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

W 2022 roku w okresie od listopada do grudnia Gmina Lesznowola zdemontowała kilkanaście liniowych progów zwalniających znajdujących się na drogach gminnych, po których poruszają się autobusy ZTM. 

Działania te wynikały z wytycznych ZTM dotyczących komunikacji zbiorowej oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Załącznik Nr 4 ww. rozporządzenia szczegółowo określa zasady lokalizacji progów zwalniających, a także precyzuje sytuacje, w których jest to niedopuszczalne (m.in. na ulicach i drogach, w przypadku kursowania autobusowej komunikacji pasażerskiej).  

Łącznie zlikwidowano 14 liniowych progów zwalniających. 

Skip to content