×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Informujemy,  że nabór wniosków o wparcie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków został wydłużony do 17 marca 2023 r.

Wójt Gminy Lesznowola zaprasza właścicieli zabytków, które wymagają prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, o zgłoszenie się do Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, e-mail: geodezja@lesznowola.pl , tel. 22 7089119.

W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Lesznowola może wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie na przyznanie dotacji, o których mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – dla właścicieli zabytków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków w Gminie Lesznowola.

W przyjętym Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami Gminy Lesznowola na lata 2023-2026 opisana jest szczegółowo procedura, zgodnie z którą organ stanowiący gminy może udzielić dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale. Zgodnie z 81 ust. 2 dotacja, w zakresie określonym w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

Gmina może złożyć do Programu Polski Ład maksymalnie dziesięć wniosków o dofinansowanie w trzech kategoriach:

  1. do 150 000 złotych,
  2. do 500 000 złotych,
  3. do 3 500 000 złotych – w tej kategorii Gmina Lesznowola planuje złożyć wniosek na budowę dworku w Lesznowoli, będącego własnością Gminy Lesznowola.

Zgodnie z zasadami Programu Odbudowy Zabytku udział własny wnioskodawcy to minimum 2% kosztów zadania.

Prosimy o przygotowanie i przekazanie podstawowych informacji o zabytku i planowanej inwestycji m.in.: opis inwestycji, przewidywany okres realizacji Inwestycji, przewidywany termin zakończenia inwestycji, przewidywana wartość Inwestycji (w PLN), deklarowana kwota udziału własnego (w PLN), procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji, kwota wnioskowanych środków (w PLN).

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

Pliki do pobrania:

Skip to content