×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 4 min.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Lesznowola!

W związku z publikacją na portalu Piasecznonews.pl artykułu pt. „Zamknięto najdroższe lodowisko. Kosztowało prawie 400 tys. zł…”, który wprowadza opinię publiczną w błąd    i sugeruje nieprawidłowości w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, poniżej przedstawiamy fakty dotyczące zamówienia, kosztów oraz funkcjonowania gminnego lodowiska w Lesznowoli.

Lodowisko w Lesznowoli o powierzchni 720 metrów kw. działało od 10 stycznia do 29 lutego 2024 r. (wcześniejsze zamknięcie lodowiska zostało wymuszone dodatnimi temperaturami). Koszt jego funkcjonowania to 381,3 tys. zł.  Na jego dostawę, montaż i demontaż oraz obsługę zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych, a ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja warunków zamówienia były publicznie dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz platformie e-Zamówienia prowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych.        Ofertę w postępowaniu mogła złożyć każda firma świadcząca usługi polegające na montażu sztucznego lodowiska oraz spełniająca wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia. Specyfikacja w postępowaniu została opracowana na podstawie potrzeb Zamawiającego i możliwości technicznych. Warto podkreślić, że w trakcie prowadzonego postępowania żadna firma nie wniosła do Zamawiającego jakichkolwiek pytań, zastrzeżeń dotyczących opisu parametrów technicznych lodowiska lub wniosków o zmianę specyfikacji warunków zamówienia.

Zgodnie z treścią specyfikacji warunków zamówienia Wykonawca zobowiązany był w ramach zaproponowanej ceny ofertowej dokonać dostawy, montażu i demontażu lodowiska oraz wykonywać obsługę lodowiska polegającą w szczególności na: konserwacji i pielęgnacji tafli lodowiska, zapewnieniu bezpieczeństwa na lodowisku, udostępnieniu kasków i łyżew dla dzieci ze szkół publicznych w ramach lekcji WF oraz Akcji Zima. Ponadto Wykonawca zobowiązany był do zorganizowania na lodowisku imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym.

Ofertę w postępowaniu złożyła tylko jedna firma, co w naszej ocenie mogło być spowodowane małą liczbą firm świadczących usługi polegające na montażu sztucznego lodowiska oraz dużą ilością zamówień tego samego rodzaju ogłaszanych przez samorządy, z podobnym terminem realizacji w miesiącach grudzień – luty.

Biletowanie wstępu na lodowisko realizowane było przez Wykonawcę w soboty, niedziele i święta oraz w dni robocze w godzinach od 16:00 do 22:00. Warto podkreślić, że Gmina Lesznowola zapewniła bezpłatne korzystanie z lodowiska następującym grupom:

 • wszystkim Mieszkańcom posiadającym Lesznowolską Kartę Mieszkańca lub Lesznowolską Kartę Dużej Rodziny lub Lesznowolską Kartę Seniora,
 • uczniom mieszkającym na terenie Gminy Lesznowola,
 • uczniom szkół podstawowych mających siedzibę na terenie gminy,
 • dzieciom w ramach półkolonii organizowanych w czasie ferii zimowych, w godz. od 8:00 do 15:00.

Gmina zapewniła zniżki:

 • 50% na wypożyczenie sprzętu dla rodzin posiadających troje dzieci,
 • 70% zniżki na wypożyczenie sprzętu dla rodzin posiadających czworo i więcej dzieci, po okazaniu Lesznowolskiej Karty Dużej Rodziny.

W czasie sezonu z lodowiska skorzystało około 17 300 osób, w tym:

 • 2200 dzieci – bezpłatnie w czasie ferii,
 • 2800 uczniów w ramach lekcji WF,
 • 6700 – bezpłatne wejścia mieszkańców na podstawie lesznowolskich kart mieszkańca,
 • 5600 osób – wejścia płatne.

Na lodowisku odbywały się zajęcia z nauki jazdy dla dzieci i młodzieży w formie gier i zabaw, które poprowadzili wykwalifikowani i doświadczeni instruktorzy łyżwiarstwa z grupy ,,Walley”, a także odbyły się animacje i zabawy z elementami nauki jazdy na łyżwach. Podczas animacji zapewniono bezpłatny wstęp dla wszystkich chętnych.

Jak prezentuje się lodowisko w Lesznowoli na tle obiektów funkcjonujących w sąsiedztwie?

Lodowisko w Górze Kalwarii – 233 tys. zł.

 • Mniejszy rozmiar lodowiska – 600 metrów,
 • lodowisko zadaszone.

Lodowisko w Konstancinie-Jeziornej – 152 tys. zł.

 • Mniejszy rozmiar lodowiska – 450 metrów,
 • lodowisko niezadaszone.

Lodowisko na Ursynowie – 673 tys. zł.

 • Wymiar głównego lodowiska – 720 metrów (taki sam jak w Lesznowoli),
 • lodowisko zadaszone,
 • dodatkowa mała ślizgawka 10×10.

Lodowisko w Lesznowoli – 381,3 tys. zł.

 • Wymiar lodowiska: 720 metrów,
 • lodowisko zadaszone, z możliwością bezpłatnego wstępu, zniżkami w wypożyczalni i bezpłatnymi atrakcjami.

Z uwagi na różne potrzeby i możliwości samorządów trudno przeprowadzić miarodajne porównanie poszczególnych obiektów. Porównanie byłoby obiektywne przy takim samym opisie przedmiotu zamówienia i specyfikacji technicznej dla porównywanych lodowisk.

Z wyrazami szacunku

Z up. Wójta

Jan Wysokiński

Sekretarz Gminy Lesznowola

Skip to content