×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 3 min.

25 maja odbyła się LXIV Sesja Rady Gminy Lesznowola podczas której Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik zaprezentowała Raport o stanie Gminy za rok 2022. Przedstawienie Raportu było połączone z debatą publiczną, w której wzięło udział 11 Mieszkańców. Debata zakończyła się jednogłośnym udzieleniem wotum zaufania dla Wójt Gminy. Również jednogłośnie Radni zagłosowali nad udzieleniem Wójt Gminy absolutorium z wykonania budżetu w 2022 r., co odbyło się podczas tej samej Sesji.

Raport o stanie Gminy  szczegółowo prezentuje charakterystykę gminy i poszczególne obszary działania samorządu w 2022 roku. Ten obszerny – liczący ponad 100 stron dokument, był dostępny w formie elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lesznowola, został również wydany w formie papierowej. Podczas Sesji Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik szczegółowo zaprezentowała dokument, zwracając szczególną uwagę na dynamiczne zmiany demograficzne w Gminie, gminne finanse, kwestie ochrony środowiska i bezpieczeństwa. Zasygnalizowała również ogrom zadań i aktywności związanych z przyjęciem, organizacją pomocy oraz obsługą administracyjną uchodźców wojennych z Ukrainy.

Do debaty zgłosiło się 13 Mieszkańców, finalnie w dyskusji uczestniczyło 11 osób. Wśród wypowiadających się na temat Raportu był ekonomista – prof. Grzegorz W. Kołodko, który pozytywnie odniósł się do finansów Gminy w kontekście aktualnej sytuacji finansowej państwa, a nawet sytuacji w USA, zwrócił uwagę na bogatą ofertę kulturalną oraz docenił starania samorządu nie tylko w odniesieniu do Mieszkańców, ale również bezdomnych zwierząt. Kolejna osoba – Stanisława Kondracka – Przewodnicząca Lesznowolskiej Rady Seniorów I kadencji zwróciła przede wszystkim uwagę na szeroki katalog działań podejmowanych na rzecz Seniorów, co również podkreśliła pani Jolanta Neuman. Reprezentujący środowisko biznesu Hubert Buksowicz zwrócił uwagę, że przedsiębiorca jest traktowany w Gminie jak partner, zaś budżet – mimo dużej niepewności geopolitycznej i gospodarczej w kraju – trzymany pod kontrolą. Kolejny z Mieszkańców – Zygmunt Laskowski, podkreślił m.in. pozytywy wynikające z działalności Spółki Wodnej oraz podkreślił wysoki poziom bezpieczeństwa pożarowego w Gminie, który jest możliwy dzięki profesjonalnemu wyposażeniu gminnych Jednostek OSP w najwyższej klasy wozy bojowe i znakomite wyposażenie osobiste. Wypowiadająca się z delegacji Mieszkańców Sołectwa Podolszyn – sołtys Małgorzata Brzezińska, podziękowała Samorządowi Gminy w ich imieniu za współpracę i dialog, dzięki którym w Podolszynie realizowane są lokalne inicjatywy o charakterze wielopokoleniowym. Z kolei Krystian Ciećka oceniając Raport przekazał wiele ciekawych informacji na temat realizowanego przez Gminę Lesznowola innowacyjnego projektu „Zaawansowane loty bezzałogowych statków powietrznych”, który właśnie wkracza w fazę wdrożeniową. Na kwestiach sportowych skupili się przedstawiciele środowiska klubów sportowych – Oskar Śliwowski i Rafał Wrzos, którzy wyrazili satysfakcję z modernizacji i rozbudowy bazy sportowej, co przekłada się na wyniki sportowe, a także łączy się z dbałością o zdrowie. Również do sportu – w kontekście otwartych boisk i możliwości uprawiania różnorodnych dyscyplin sportowych przez uczniów odniósł się kolejny w uczestników debaty – Paweł Olkowski.

Radni bardzo dobrze ocenili Raport, zwracając uwagę na jego wysoki poziom merytoryczny oraz duży zakres i szczegółowość danych, prezentowanych bez komentarzy, co pozwala czytelnikowi na samodzielne wyciąganie wniosków.

W głosowaniach nad wotum zaufania oraz nad absolutorium wzięło udział 20 Radnych (jedna osoba była nieobecna). Transmisję z Sesji Absolutoryjnej będzie można wkrótce zobaczyć na kanale eSesjaTV.

Sesja na sali konferencyjnej, osoby siedzące przy stoach
widok osób siedzących na sali konferencyjnej
Osoby za stołem prezydialnym na sali konferencyjnej
Osoby na sali konferencyjnej
Osoby siedzące na sali konferencyjnej
Zarząd Gminy Lesznowola, w środku z kwiatami Wójt M.J. Batycka-Wąsik
Skip to content