×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 18 maja 2021 roku przyjął uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”. Uchwałą tą, władze Województwa Mazowieckiego przyznały Gminie Lesznowola dotację na 4 zgłoszone zadania:

  • 5 000,00 zł – Modernizacja placu zabaw w Sołectwie Władysławów – realizator Centrum Sportu w Gminie Lesznowola;
  • 6 000,00 zł – Doposażenie siłowni zewnętrznej przy boisku w Sołectwie Zgorzała – realizator Centrum Sportu w Gminie Lesznowola;
  • 10 000,00 zł – Zakup i montaż zadaszenia oraz lamp solarnych na terenie skate parku w Nowej Iwicznej – realizator Centrum Sportu w Gminie Lesznowola;
  • 10 000,00 zł – Przebudowa chodnika przy ul. Łączności w Sołectwie Łazy – realizator RDM.

Umowy o udzieleniu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego zostały podpisane w dniu 30 czerwca 2021 r.

Tyrolka i boisko piłkarskie we Władysławowie
Skip to content