×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił nabór wniosków o udzielenie w 2024 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego.

Wnioski można składać od 1 do 17 stycznia 2024 r.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dotację są właściciele bądź posiadacze zabytku, jeżeli posiadanie oparte jest o tytuł prawny do zabytku, wynikający z użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego, albo stosunku zobowiązaniowego.

Maksymalna wnioskowana kwota dotacji wynosi 300 000,00 zł na zadanie, niezależnie od rodzaju zabytku.

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.

Szczegółowe informacje dostępne są w ogłoszeniu o naborze:

https://mazovia.pl/pl/bip/komunikaty/mazowsze-dla-zabytkow-nabor-wnioskow-na-2024-r.html

Zachęcamy właścicieli zabytków do udziału w naborze!

Pliki do pobrania:

Skip to content