×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

W dniu 2 czerwca 2023 r. w Brwinowie została podpisana umowa pomiędzy Województwem Mazowieckiem a Gminą Lesznowola o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023”.

Zadanie miało na celu przeprowadzenie działań związanych z kastracją, sterylizacją oraz czipowaniem psów i kotów należących do Mieszkańców z Gminy Lesznowola. Akcja finansowana była w 100%.

Wsparcie finansowe z budżetu Województwa Mazowieckiego wyniosło 19 998,50 zł, co stanowiło 50% kosztów zdania. Kolejne 50% pochodziło z budżetu Gminy Lesznowola.

W ramach realizacji zadania od października 2023 r. wykonanych zostało 78 szt. zabiegów kastracji/sterylizacji psów i kotów oraz 50 szt. zabiegów czipowania psów i kotów.

Skip to content