×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

 

Rozpoczął się drugi etap konsultacji społecznych do Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (PZMM, ang. Sustainable Urban Mobility Plan, SUMP), który obejmie cały Obszar Metropolitalny Warszawy. Konsultacje potrwają do 12 października br.

Mieszkańcy metropolii warszawskiej (a więc również naszej gminy) są zaproszeni na otwarte spotkania konsultacyjne. Spotkania są dostępne dla wszystkich zainteresowanych, nie obowiązują zapisy ani rejestracja.

Powiat piaseczyński – spotkania w Piasecznie.

1). Stacjonarne spotkanie konsultacyjne:

  • wtorek 27 września br., o godz. 10:00 i 17:30 (do wyboru), w Bibliotece Publicznej w sali Multicentrum.

2). Spotkanie on-line:

  • poniedziałek 3 października br., o godz. 10:00 i 17:30.

Linki do spotkania on-line:

Raport z pierwszego etapu konsultacji wraz z załącznikami: Diagnozą stanu mobilności w metropolii warszawskiej oraz Raportem z diagnozy zachowań transportowych mieszkańców znajdą Państwo na stronie >>>

UWAGA! Przed konsultacjami należy zapoznać się z ZAŁOŻENIAMI do Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, nad którymi uczestnicy będą pracować w czasie spotkań konsultacyjnych. Po zebraniu opinii do założeń do dokumentu stworzony zostanie projekt SUMP-a.

Prace nad dokumentem potrwają do połowy roku 2023.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

 

Niebiski plakat z białym tekstem
Skip to content