×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

W czwartek 24 marca 2022 r. na XLVIII Sesji Rady Gminy Lesznowola zostały podjęte dwie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu PGR i Radiostacja Łazy.

Uchwały, które zostały podjęte:

– Uchwała Nr 576/XLVIII/2022 z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla obszaru określonego w uchwale Nr 432/XXXIX/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu PGR i Radiostacja Łazy (obszar położony pomiędzy ulicami: Rozmaitości, Alternatywy).

– Uchwała Nr 577/XLVIII/2022 z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla obszaru określonego w uchwale Nr 433/XXXIX/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 maja 2021 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu PGR i Radiostacja Łazy i części obrębu Łazy (obszar położony pomiędzy ulicami: Przyszłości, Rozmaitości i Gruntową).

Skip to content