×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Przy skrzyżowaniach w Woli Mrokowskiej, Mrokowie i Stefanowie powstała nowa sygnalizacja świetlna wraz z oświetleniem. Budowę sygnalizacji udało się zrealizować w 2021 roku, we wtorek 19 stycznia 2022 roku odbył się oficjalny odbiór inwestycji. 

O budowę poprawiającej bezpieczeństwo pieszych i kierowców sygnalizacji świetlnej na drodze krajowej Al. Krakowskiej, Samorząd Gminy zabiegał od lat. Wreszcie udało się, dzięki sfinansowaniu w 97% budowy przez Gminę. 

19 stycznia odbył się oficjalny odbiór techniczny. W odbiorze udział wzięli: 
  • Wicewójt Mirosław Wilusz, 
  • Radni – Anna Lasek, Piotr Osiński, 
  • pracownicy Referatu Dróg i Mostów, 
  • Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 
  • przedstawiciele wykonawcy, 
  • przedstawiciele GDDKiA, 
  • Inspektor ds. oświetlenia.
Prace przy skrzyżowaniu drogi krajowej z drogami powiatowymi – ul. Postępu i ul. Ogrodową obejmowały: budowę dostosowującej się do natężenia ruchu sygnalizacji świetlnej, budowę oświetlenia drogowego, budowę kanalizacji wraz ze studniami na potrzeby zasilania i sterowania sygnalizacją świetlną, przebudowę chodników w rejonie skrzyżowania, wymianę i wydłużanie przepustów, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie przepustów na rowach drogowych w rejonie projektowanych latarni, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. 
 
Prace przy skrzyżowaniu drogi krajowej z drogami gminnymi – ul. Legionów i ul. Uroczą obejmowały: budowę dostosowującej się do natężenia ruchu sygnalizacji świetlnej, budowę oświetlenia drogowego, budowę kanalizacji wraz ze studniami na potrzeby zasilania i sterowania sygnalizacją świetlną, przebudowę chodników w rejonie skrzyżowania, korektę geometrii oraz wymianę nawierzchni na wlotach dróg gminnych, wymianę i wydłużanie przepustów, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie przepustów na rowach drogowych w rejonie projektowanych latarni i pod chodnikiem w rejonie wlotu ul. Legionów, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
 
Łączne nakłady poniesione na wykonanie całej inwestycji to  2 895 105,63 zł, z czego Gmina Lesznowola sfinansowała prawie 97% inwestycji w kwocie 2 795 105,63 zł pozostałe 3% w kwocie 100 000,00 zł sfinansowała firma McCormick Polska S.A. z siedzibą w Stefanowie.
 
Całość inwestycji zrealizowała Gmina Lesznowola, następnie sygnalizacja świetlna zostanie przekazana Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 
 

 
Skip to content